FAQ

Här finns lite svar på några vanliga frågor. Har ni andra frågor eller funderingar så går det bra att skicka oss ett mail eller ringa oss. Ni kan filtrera frågor och svar efter kategori genom att klicka på respektive rubrik nedan.

Lektionslängden bestäms av hur många elever som deltar.

1 elev = 20 min
2 elever = 30 min
3-4 elever = 40 min

Vi förordar alltid individuell undervisning i våra grundkurser. På så vis kan vi skräddarsy undervisningen just bara för den eleven. Att lära sig i grupp har också sina fördelar men då görs detta bäst i någon av våra tilläggskurser.

Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.  Länk: https://open24.ist-asp.com/osteraker/musik/default.aspx

Ni som inte är berättigade till subventionerad undervisning kontaktar oss per telefon 08-410 795 00 eller e-post: info@popskolan.se

Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år.

Avser subventionerad undervisning:

AKTUELLA AVGIFTER 2017

o Grundavgift oavsett instrument = 1440 kr/termin (GRUNDKURS)
o Ensemble, alternativt kör, i kombination med instrument = 120 kr/termin (TILLÄGGSKURS)
o Enbart kör = 430 kr
o Enbart ensemble = 430 kr

Avgiften revideras varje år av kommunfullmäktige. 

Debiteringstillfällen:
HT: 1/10 (förfallodag 31/10) samt 1/12 (förfallodag 31/12)
VT: 1/3 (förfallodag 31/3) samt 1/5 (förfallodag 31/5)

Räkningsmottagaren för de elever som vid respektive debiteringstillfälle är registrerade i elevregistret kommer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående perioder:
o 1 oktober genererar en deltagaravgift för tiden 1 augusti till och med 30 september.
o 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 oktober till och med 31 december
o 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till och med 30 april
o 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till och med 31 juli.

Syskonrabatt: 1:a och 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas som 1:a barnet. Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från och med 3:e barnet gratis.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte.

Avgiften betalas till Österåkers kommun. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelse och kravavgift enligt kommunens kravpolicy.

 

 

Den som spelar musik är en vinnare. Forskare har visat att människor som lär sig spela ett instrument kan koncentrera sig lättare, har en mer förfinad kommunikationsförmåga och har ett bättre humör.

Självklart arrangerar vi konserter. Både större och i mindre format. Många av våra elever vill inget hellre än att stå på scen och spela live. Vi anordnar konserter som syftar till att ge våra elever en chans att presentera sin musik och få sin publik att eldas upp. Självklart är deltagandet i konserter helt frivillig.

Om du vill bli professionell musiker, kan vi att ge dig allt du behöver: Vi kan lära dig varje aspekt av att vara en musiker, från olika speltekniker till att läsa noter, från musikteori och liveframträdanden till att producera och skapa din egna musik. Under hela din musikutbildning, kommer vi guida dig. Vad kan vara bättre än att bli lärd från de som faktiskt vet vad som krävs.

Numera vet man att varje frisk person är musikaliskt begåvad av naturen – precis som alla har en naturlig förmåga att lära sig ett språk. Om du gillar att lyssna på musik, och kanske till och med håller takten med foten medan du gör det, har du redan vad som krävs. Vi kan lära dig allt annat!

Vi har de rätta metoder och koncept för varje åldersgrupp. Vår yngsta elever går i grundskolans årskurs 1, men du kan börja lära dig spela ett instrument i alla åldrar – som barn, som tonåring, som vuxen eller som pensionär.

Nej, verkligen inte!

– Att trycka en CD är väl inte så dyrt? Ni säljer ju den för 100 kr! 
Själva tryckkostnaden för CD’n är marginell. Det rör sig om ca 25:-/st inkl konvolut och moms. Den stora kostnaden ligger i själva produktionen. Låtarna ska arrangeras, varje instrument skall spelas in, sången skall spelas in och redigeras, omslag och konvolut ska produceras och slutligen skall all musik mixas och mastras. Varje låt som vi gör kostar Popskolan ungefär 7000 kr. Det är otroligt tidskrävande arbete. Då ska tilläggas att samtliga som arbetat med skivan subventionerat sitt arvode rejält. Normalt så skulle en liknande produktion kosta betydligt mer.

Exempel:
Julskivan ”This Christmas 2012” innehåller 12 låtar.
Vi pressar 500 st CD-skivor.

Kostnader:
CD press & tryck inkl. frakt: 12.500 kr
Avgifter NCB/EAN: 2.500 kr
Produktionskostnad: 12 spår á 7.000 kr= 84.000 kr
Summa= 98.000 kr ( 196 kr/st)

Intäkter:
Av dessa 500 exemplar ger vi bort 100 st till medverkande elever. Vi ger bort ytterligare 50 st i andra sammanhang. Då återstår 350 exemplar till försäljning.

350st x 80 kr (har dragit av 20 kr på försäljningspriset som är moms) = 28.000 kr

Summa: 
28.000 kr (intäkter) – 98.000 (kostnader) =  -70.000 kr

Slutsats:
Vi redovisar m.a.o. en förlust på 70.000 kr under förutsättning att vi säljer samtliga 350 skivor. Om inte blir den högre. I ovanstående exempel har jag inte heller räknat med några kostnader för marknadsföring eller evenemangskostnader i samband med release.

Vi gör absolut inte CD skivorna för att tjäna pengar!
Vi ser det som en del av vår utbildning. Vi vill ge eleverna något att känna sig stolt över.
Därav sätter vi ett försäljningspris på CD’n. I princip så skulle vi lika gärna kunna bära hela kostnaden med tanke på hur blygsam intäkterna är i förhållande till kostnaderna. Men då förlorar CD’n sitt värde. Värdet för eleven att de faktiskt är med på en riktig CD!
Den är producerad av riktiga musikproducenter och det är riktiga musiker som spelar. Samma personer som producerat och spelat på skivor med Tomas Ledin, Eric Saade, Ola, Amy Diamond, Eva Dahlgren, Eric Gadd, Lisa Nilsson, Britney Spears, Bryan Adams, Magnus Uggla och många, många fler.

Jag hoppas att ni förstår hur vi tänker. Om ni sympatiserar med vårt sätt att arbeta så skulle vi uppskatta om ni kan visa det genom att antingen köpa skivan och/eller skriva en kommentar på vår facebooksida. Tycker ni att vi prioriterar fel så vill vi gärna höra det också. Vi uppskattar att få feedback på vår verksamhet! Tack till dig frågeställare som fick mig att ta mig tid till att förklara.

/Richard Hedlund
Rektor

 

Popskolan drivs som ett privat aktiebolag, Svenska Popskolan AB, org.nr 556239-6035.
Bakom företaget står äkta makarna Linda och Richard Hedlund.

Popskolan finns på Luffarbacken 3 i Åkersberga (det stora gula tegelhuset längs väg 276 granne med Statoil).

I vårt hus finns replokaler, studios, green-screen rum, flera scener och en mysig lounge.
Här finns också TV-spelsrum, fotbollsspel, hockeyspel, leksaker, böcker och tidningar.

Fr.o.m. höstterminen 2013 kan vi också erbjuda undervisning i vårt Popskolan-rum på Akers Friskola i Skånsta.

 

Vi hyr inte ut några instrument. Däremot så ger vi gärna råd inför köp av instrument.

Under elevens lektioner på Popskolan får man låna instrument (gäller inte alltid blås- & stråkinstrument).

Vi erbjuder även våra elever ett gratis medlemskap i 4Sound, Täby. Detta berättigar rabatter vid köp.
Vi har också goda kontakter med Stråkton på Odengatan i Sthlm (som är specialiserade på stråkinstrument).

Läs mer om VIP Medlemskapet i 4Sound genom att klicka här.

När du blivit antagen och går i Popskolan behåller du din plats tills vidare.

Uppsägning ska ske skriftligen genom att fylla i en blankett som du finner på Österåker kommuns hemsida under ”Barn & Ungdomar”/”Musikskola”. Du kan också klicka här: https://service.osteraker.se/FileStorageArea/Blanketter/16/UppsagningMusikskoleplats.pdf

Uppsägningstiden är två (2) månader. Skriv ut blanketten och skicka in den till: Österåkers kommun, Hackstavägen 22, Kundval Kultur och utbildningsförvaltningen, 184 86 Åkersberga. Avanmälan vid andra tider ger ej rätt till reducerad kursavgift.

 

Brev som skickas ut som brev till samtliga registrerade elever per 17 december 2014:

Österåkers kommun                                                                                                
Kultur- och Utbildningsförvaltningen                             

Datum: 2014-12-17                                                          
Ärende/nr: ändrade avslutrutiner 

Ändrade rutiner för uppsägning av musikskoleplats

Med start den 1 januari 2015 kommer uppsägning av plats i någon av kommunens fyra musikskolor att ske direkt till Kundval, Österåkers kommun.

Blankett för uppsägning finns på www.osteraker.se. Välj e-tjänster och blanketter,   förskola-skola och vidare musikskola. Underskriven uppsägningsblankett skall skickas till kommunens Kundvalsenhet per post eller mail.

Uppsägning kan endast ske skriftligt. Uppsägningstiden är två hela månader och räknas från det datum blanketten ankommer till kommunen och Kundval.

Vi vill påminna om att en antagen elev behåller sin plats på en kurs/ensemble/kör tillsvidare, d.v.s fram till dess att platsen sägs upp. Den som spelar under vårterminen (eller höstterminen) flyttas automatiskt över till nästkommande termin.

 

Med vänlig hälsning

Birgit Lindholm

Tf Kulturchef

08-54081735

birgit.lindholm@osteraker.se

 

För frågot angående anmälan, uppsägning och fakturering av musikskoleplats

kundval@osteraker.se

08-54081048

Både ja och nej.

I vårt utbud av kurser finns en som vi kallar för “Alla kan spela”. Den vänder sig till er som känner er osäkra på val av instrument och vill pröva er fram i liten grupp. Vi tillhandahåller instrument (gitarr, bas, keyboard & trummor) under lektionstid och eleven får möjlighet att lära sig spela fler instrument. Läs mer om “Alla kan spela” kursen genom att klicka här.

Då våra lärare oftast behärskar samtliga instrument så kan man även komma överens med denne om att variera sin undervisning på fler instrument.

Österåkers kommun subventionerar endast en grundkurs. Självklart kan man om man önskar ändå lägga till ytterligare en kurs men då till fullt pris.

Fr.o.m höstterminen 2017:

Höstterminen: 13 st lektionstillfällen per kurs.
Vårterminen: 17 st lektionstillfällen per kurs.

 

Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet och ska, för att inte åsidosätta alla elevers rätt till undervisningstid i respektive skolform, förläggas på icke timplanebunden tid.

Lektionstiderna bokas efter överenskommelse med elev/vårdnadshavare. När man blivit antagen till Popskolan så får man fylla i ett formulär där man anger vilka dagar och mellan vilka tider som man kan ha lektion. Därefter så kontaktas ni med förslag på lektionstid. Klicka här för att fylla i formuläret: www.popskolan.se/tider

Vi uppskattar verkligen att ni meddelar om ni inte kan närvara under era lektioner.

Skicka ett mail direkt till din lärare. Deras e-postadresser finns angivna under vår personalsida här på hemsidan

Alternativt – Ring vårt växelnummer på telefon 08-410 795 00 och välj alternativ #3.
Därefter pratar du in ett meddelande på vår telefonsvarare.