Kontakta Popskolan

Frånvaroanmälan görs i första hand direkt till undervisande lärare via E-post.

Svenska Popskolan AB
OBS! Ny adress fr.om. 1 augusti 2019
Stationsgränd 22, 184 50 Åkersberga
Växel: 08-410 795 00
E-post: info@popskolan.se
Richard Hedlund
rektor
mobiltelefon: 070-848 44 00
E-post: richard@popskolan.se
Linda Hedlund
bitr. rektor
mobiltelefon: 070-848 44 01
E-post: linda@popskolan.se

Hitta hit