Kontakta Popskolan

Frånvaroanmälan görs i första hand direkt till undervisande lärare via E-post. I andra hand via telefon 08-410 795 00, välj #3 och prata in ett meddelande på vår svarare.

Svenska Popskolan AB
Luffarbacken 3, 184 39 Åkersberga
Växel: 08-410 795 00
E-post: info@popskolan.se

Richard Hedlund
rektor
mobiltelefon: 070-848 44 00
E-post: richard@popskolan.se

Linda Hedlund
bitr. rektor
mobiltelefon: 070-848 44 01
E-post: linda@popskolan.se

Hitta hit