Piano / Keyboard

Här lär sig eleven att spela piano, men får även prova på andra typer av keyboardspel som orgel och synth.
Eleven får lära sig använda olika tekniker för att skapa egna synthljud.

Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.
Utöver den grundläggande undervisningen kommer eleven att ha möjlighet att spela i något av våra band samt skriva egna låtar under handledning av läraren. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

Spela piano, keyboard eller synt

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år.

Kursen PIANO/KEYBOARD kan kombineras med någon av följande kurser:

för ett pristillägg om 100 kr/termin

– Band (alla genrer)
– Unplugged band
– Artist & scenframställan
– Artist development
– Barnkör