Studioartist

Att sjunga live på en scen skiljer sig väldigt mycket från att sjunga i studio.
Kursen STUDIOARTIST är en gruppkurs med 100% fokus på SÅNG i professionell studio och sker i block efter överenskommelse.

Eleven väljer enskilt ut varsin låt som man önskar göra en professionell inspelning av under ledning av musikproducent. Eleven deltar i hela studioprocessen och får utöver att arbeta med sin sång även en bra inblick i hur man arbetar med sång i inspelningssammanhang. Kursen resulterar i en professionell demo.

Studioartist är ett kurs som kan läggas till för Popskolans elever som samtidigt är inskrivna på kursen Solosång. Du behöver också gå i högstadiet eller gymnasiet eller ha motsvarande ålder.

Spela in i professionell studio

Fakta:
Antal elever: 5-12 elever
Plats: Popskolan

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­-410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C