Trummor / slagverk

IMG_4200Trummor/slagverk är en stor instrumentgrupp med enorma variationer. Trumsetet är visserligen det vanligaste instrumentet men eleven kommer ha möjlighet att  prova en rad övriga slagverksinstrument. Lektionerna formas utefter elevens musikaliska kunskapsnivå och inspirationskällor. Undervisningen är till stor del gehörsbaserad, att lära genom att lyssna och eleven får lära sig allt från grundläggande beats, och rytmer till mer avancerade trum/slagverkskomp.

Utöver den grundläggande undervisningen kommer eleven att ha möjlighet att spela tillsammans med andra musiker i något av våra Band. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år.

Kursen TRUMMOR/SLAGVERK kan kombineras med någon av följande kurser:
för ett pristillägg om 100 kr/termin

– Band (alla genrer)
– Unplugged band
– Artist & scenframställan
– Artist development
– Barnkör