Popstars

Popstars

Popstars är en modern barnkör för åldrarna 7-9 år (årskurs 1 -3). Vi sjunger popmusik som barn i denna ålder tycker om och kan relatera till.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska jobba med musik och texter som berör ämnen utifrån barnens perspektiv. Vi arbetar med enklare koreografi och dans till musiken. 

TIDER (ht2021):
• Måndagar kl.14:30-15:10 på Rydbo skola.
• Tisdagar kl.14:15-14:55 på Fredsborgsskolan.
• Tisdagar kl.16:50-17:30 i Popskolans lokaler.
• Torsdagar kl.16:50-17:30 i Popskolans lokaler.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.