Alla kan spela

När man börjar spela fotboll så väljer man inte vilken position man ska ha i laget. Man kanske gillar sporten eller så börjar man spela för att ens kompisar anmält sig och man vill vara med. Det finns många gemensamma nämnare mellan lagsporter och att spela musik.

I kursen “Alla kan spela” får du möjlighet att prova olika instrument som tex piano, gitarr, bas, trummor, sång etc..

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.