Artist development

Den här kursen har begränsat antal platser och riktar sig endast till de som verkligen vill satsa på en artistkarriär i någon form. För att få en plats så krävs att man uppnår vissa kriterier.

Vill ni veta mer om kursen kontakta Popskolans rektor, Richard Hedlund.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

kör

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.