Band

Ett band är en grupp musiker som tillsammans bildar en enhet där varje instrumentalist & vokalist är lika viktig. De elever som väljer att spela i något utav Popskolans band kommer att ha handledning av musiker, där samtliga har turnerat med nästan alla svenska förgrundsgestalter inom den svenska pop&rock-genren.

Eleverna kommer att få undervisning i hur man uppnår en enhetskänsla i bandet och så småningom kanske ett eget sound. Undervisningen är till största del gehörsbaserad och fokus läggs mycket på att lära sig lyssna in alla de övriga instrumenten i bandet. Att höra helheten. Eleverna får själva välja låtar och ett mål kan vara att bandet tillsammans skapar en helt egen låt.

Popskolans band kommer ges möjlighet att få uppträda inför publik och kommer även att ha möjlighet till demoinspelning i studio under lektionstid. För elever som också går någon kurs inom kategori Ämneskurs 1-4.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.