Elbas

Bas/elbas är ett instrument i ordets rätta bemärkelse eftersom den tillsammans med trummor/slagverk utgör stommen i den musik vi lyssnar på idag. Utan bas inget band. Undervisningen är till stor del gehörsbaserad, att lära genom att lyssna och anpassas efter elevens musikaliska nivå. Eleven får lära sig tekniker och sound som är användbara i olika låtar och genrer samt prova på spelstilar såsom rock, pop, ”walkingbass”.

Läraren blandar in elevens egna favoritlåtar i undervisningen och gör spännande övningar utifrån dem. Att experimentera, prova på nytt i samspel med andra musiker är både roligt ger maximal musikalisk utveckling.

Utöver den grundläggande elbas undervisningen har eleven möjlighet att spela i något av våra band. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.