Fiol

Fiol på Popskolan

Fiolen är ett stråkinstrument som åter igen blivit populär att använda i de moderna musikgenrer. På Popskolan använder vi oss av både noter och gehörsbaserad undervisning.

Våra stråkinstrumentlärare är klassiskt skolade och flitigt anlitade studiomusiker. Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C. 

TIPS! Kombinera med kursen STRÅKGRUPP i kategori B.

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.