Komp

Komp på Popskolan

Kursen komp är skapad för dig som sjunger och vill lära dig att också kunna kompa på gitarr eller piano. Som elev ingår du i en mindre ensemble för att kunna utvecklas gemensamt.

Endast för elever som också går en kurs inom kategori A.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.