Kör

Att sjunga i kör på Popskolan är kul. Vi sjunger låtar som svänger inom genrer som disco, soul, pop, r n’ b och gospel.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.