Artist & scenframställan

Hur agerar du som artist på scenen? Hur får du publikens uppmärksamhet? Hur gör du för att förmedla din musik så att publiken tar emot den på det vis du hoppats på? Under dessa lektioner använder vi oss av en scen där eleven får framföra en låt inför läraren samt de övriga eleverna i gruppen. Eleven får kontinuerlig feedback av läraren/eleverna och vi sätter fokus på sceniskt uttryck, mikrofonteknik, tolkning av låten/texten. Vi arbetar med låtar som eleven själv valt eller som läraren föreslagit. Denna lektionsform är mycket lärorik och syftar till att ge eleven en större säkerhet i sitt agerande på en scen men förbereder även honom/henne inför exempelvis framtida auditions.

Utöver kursen får eleven möjlighet att uppträda inför publik vid våra elevkonserter. Artist & Scenframställan är ett bra komplement till kursen Sång.

Fakta:
Antal elever: 5-12 elever
Plats: Stationsgränd 22, Åkersberga Centrum (Folkets hus)

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­-410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C