Band – alla musikstilar!

Ett band är en grupp musiker som tillsammans bildar en enhet där varje instrumentalist & vokalist är lika viktig. De elever som väljer att spela i något utav Popskolans band kommer att ha handledning av musiker, där samtliga har turnerat med nästan alla svenska förgrundsgestalter inom den svenska pop&rock-genren. Eleverna kommer att få undervisning i hur man uppnår en enhetskänsla i bandet och så småningom kanske ett eget sound. Undervisningen är till största del gehörsbaserad och fokus läggs mycket på att lära sig lyssna in alla de övriga instrumenten i bandet. Att höra helheten. Eleverna får själva välja låtar och ett mål kan vara att bandet tillsammans skapar en helt egen låt.

Popskolans band kommer ges möjlighet att få uppträda inför publik och kommer även att ha möjlighet till demoinspelning i studio under lektionstid. För elever som också går någon kurs inom kategori Ämneskurs 1-4.

Fakta:
Antal elever: 5-12 elever
Plats: Stationsgränd 22, Åkersberga Centrum (Folkets hus)

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­-410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen skall kombineras med en kurs inom kategori Ämneskurs 1-4 och vi rekommenderar att du går kursen PopForum i kategori Ensemble 13