Multiartist -2

Popskolan skapar genom Multiartist­kurserna ett tryggt musikalisk sammanhang endast för tjejer från årskurs 6 och uppåt. Här utvecklas man tillsammans. Först genom den lilla gruppen “Multiartist­-1” om fyra elever och sedan gemensamt i denna “Multiartist­-2” något större gruppen om ca 8 elever. I kurserna spelar man tillsammans och får möjlighet att prova nya instrument, lära sig om musikens grunder och utforska områden som låtskrivande, musikproduktion och ljudteknik. Kursen utformas efter eleverna. Skall kombineras med kursen “Multiartist­-1”

Fakta:

Antal elever: 5-12 elever
Plats: Stationsgränd 22, Åkersberga Centrum (Folkets hus)

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­-410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen skall kombineras med kursen ”Multiartist -1” inom kategori A och vi rekommenderar även kursen ”PopForum” inom kategori C.