Sång (solo)

Eleven kan vara nybörjare eller ha erfarenhet av att sjunga sedan tidigare. Undervisningen anpassas efter elevens förkunskaper. Vi utgår från att elevens röst är personlig, helt unik och att eleven har mer röstresurser än han/hon är medveten om. Under Popskolans lektioner får eleven utveckla sin sångröst samt hjälp att förstärka det personliga sånguttrycket. Vi övar olika sångtekniker, timing, frasering, röstvård och mikrofonteknik. Tolkning av sångtexter och att hitta en specifik känsla i olika låtar. Popskolan anser att delaktighet är viktigt och därför väljer eleven själv vilka låtar han/hon vill jobba med men får även låtförslag från läraren. Undervisningen är till största del gehörsbaserad, d vs lära genom att lyssna.

Motivationen och viljan att utvecklas som sångerska/sångare ökar om eleven samtidigt har roligt, vilket är Popskolans högsta ambition. Sången ska vara något som känns okomplicerat och som eleven längtar efter att få utöva. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik. Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Fakta:
Antal elever: 1 (finns möjlighet att dela lektionen med upp till 3 andra elever).
Plats: Stationsgränd 22 (Folkets hus) Åkersberga C

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

Motivationen och viljan att utvecklas som sångerska/sångare ökar om eleven samtidigt har roligt, vilket är Popskolans allra högsta ambition. Sången ska vara något som känns okomplicerat och som eleven längtar efter att få utöva. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

Utöver Sångkursen har eleven möjlighet att delta i något utav våra Band samt att uppträda inför en större publik. Ett bra komplement till Sång är ”Artist & Scenframställan” där vi mer ingående övar olika tekniker utifrån en scen eller delta i någon av våra körer eller musikalgrupper.

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C