Trummor / slagverk

IMG_4200Trummor/slagverk är en stor instrumentgrupp med enorma variationer. Trumsetet är visserligen det vanligaste instrumentet men eleven kommer ha möjlighet att  prova en rad övriga slagverksinstrument. Lektionerna formas utefter elevens musikaliska kunskapsnivå och inspirationskällor. Undervisningen är till stor del gehörsbaserad, att lära genom att lyssna och eleven får lära sig allt från grundläggande beats, och rytmer till mer avancerade trum/slagverkskomp.

Utöver den grundläggande undervisningen kommer eleven att ha möjlighet att spela tillsammans med andra musiker i något av våra Band. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

Fakta:
Antal elever: 1-4 elever
Plats: Stationsgränd 22, (Folkets hus) Åkersberga Centrum.

För mer information:
Du är alltid välkommen att besöka oss på Popskolan.
Kontakta oss på tel 08­410 795 00 eller via e­post: info@popskolan.se

ANSÖK OM PLATS

Klicka här för att ansöka om plats till subventionerat* pris:

Ansök om plats (subventionerat)
För dig som inte är berättigad till subventionerat pris:

Ansök om plats (ej subvention)
* Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C