Låtskrivare

Låtskrivare på Popskolan

Är det du som skriver nästa hit?

På kursen Låtskrivare får man lära sig att skriva musik och sångtexter med hjälp av framgångsrika låtskrivare.

Vare sig du vill skriva musik för eget bruk eller åt andra artister så är det här kursen för dig.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.