Multiartist – 2

Multiartist

Popskolan skapar genom Multiartist­kurserna ett tryggt musikalisk sammanhang endast för tjejer från årskurs 6 och uppåt. Här utvecklas man tillsammans.

Först genom den lilla gruppen “Multiartist­-1” om fyra elever och sedan gemensamt i denna “Multiartist­-2” något större gruppen om ca 8 elever. I kurserna spelar man tillsammans och får möjlighet att prova nya instrument, lära sig om musikens grunder och utforska områden som låtskrivande, musikproduktion och ljudteknik. Kursen utformas efter eleverna.

Skall kombineras med kursen Multiartist­-1

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.