Musikalen S.C.O.P.

S.C.O.P är en popmusikal med viktiga budskap. Eleverna träffas vid ett lektionstillfälle i veckan under läsåret. Extra repetitioner tillkommer inför premiär. Musikalen är skriven av Linda Hedlund och berör teman utifrån barns perspektiv. Kursen skall kombineras med en ämneskurs samt kursen S.C.O.P. sånggrupp.

Kursen riktar sig till elever i årskurs 4­- 6.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.