Musikalshow – 1

I mindre ensembler övar vi sång från delar ur en musikal som sätts upp på Berga teater. Kursen skall kombineras med en ämneskurs samt kursen Musikalshow­-2

Kursen riktar sig till elever från åk 5 och uppåt.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.