Musikalshow – 2

En kurs för dig som gillar musikal och show!

I stor ensemble sätter vi ihop helheten till den musikal som sätts upp på Berga teater. Kursen skall kombineras med en ämneskurs samt kursen Musikalshow ­- 1.

Kursen riktar sig till elever från åk 5 och uppåt.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.