Piano/Keyboard

Piano på Popskolan

Här lär sig eleven att spela piano, men får även prova på andra typer av keyboardspel som orgel och synth.
Eleven får lära sig använda olika tekniker för att skapa egna synthljud.

Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på. Utöver den grundläggande undervisningen kommer eleven att ha möjlighet att spela i något av våra band samt skriva egna låtar under handledning av läraren. Samtliga elever på Popskolan ges möjlighet att uppträda inför publik.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.