Popforum

Popforum

En unik satsning på elever som går i högstadiet och gymnasiet. Här träffar du andra musikintresserade ungdomar och tillsammans skapar vi ett musikalisk och inspirerande PopForum med workshops, clinics och liveframträdanden. Vi SPELAR MUSIK och fikar tillsammans. Elever som går kursen Popforum har möjlighet att låna replokal på lediga tider.

Utifrån denna grupp av elever försöker vi skapa gigmöjligheter.

Kombinationer

Kursen ska kombineras med en kurs inom kategori A och ev en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.