Popforum

En unik satsning på elever som går i högstadiet och gymnasiet. Här träffar du andra musikintresserade ungdomar och tillsammans skapar vi ett musikalisk och inspirerande PopForum med workshops, clinics och vi SPELAR MUSIK tillsammans.

Vår ambition är att kursen kommer äga rum kvällstid under måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Elev får, om den har möjlighet, delta alla dagar.

Utifrån denna grupp av elever skapar vi sedan gigmöjligheter runt om i Stockholms området. Kursen skall kombineras med någon av våra kurser inom kategori A – Ämneskurs 1-4.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori B

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.