Popstars sånggrupp

Popstars sånggrupp

En kurs för dig som går Popstars och vill sjunga solo. 

Utöver att vi sjunger en massa bra musik så arbetar vi också med röstvård, mikrofonteknik och koreografi. Eleven kommer att få sjunga solo i samband med Popstars framträdanden. 

TID (ht2021): Torsdagar kl.17:40-18:10

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och skall kombineras med kursen POPSTARS inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.