Sång (solo)

Sångkurs på Popskolan

Eleven kan vara nybörjare eller ha erfarenhet av att sjunga sedan tidigare. Undervisningen anpassas efter elevens förkunskaper. Vi utgår från att elevens röst är personlig, helt unik och att eleven har mer röstresurser än han/hon är medveten om.

Under Popskolans lektioner får eleven utveckla sin sångröst samt hjälp att förstärka det personliga sånguttrycket.

Vi övar olika sångtekniker, timing, frasering, röstvård och mikrofonteknik. Tolkning av sångtexter och att hitta en specifik känsla i olika låtar. Popskolan anser att delaktighet är viktigt och därför väljer eleven själv vilka låtar han/hon vill jobba med men får även låtförslag från läraren. Undervisningen är till största del gehörsbaserad, d vs lära genom att lyssna.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.