Saxofon

Saxofon på Popskolan

Saxofon är ett blåsinstrument som finns i flera storlekar tex. altsaxofon, sopransaxofon och tenorsaxofon. Det vanligaste är att man börjar med att spela altsaxofon. På Popskolan använder vi oss av både noter och gehörsbaserad undervisning.

Du kommer att få lära dig att improvisera, möjlighet att spela i grupp och får en grundläggande förståelse för hur musiken är uppbyggd. Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.