Showensemble 1

Showensemble

Showensemble 1 – är kursen för dig som går i årskurs 4-6 som tycker om att sjunga, dansa och/eller spela teater. Kursen skall kombineras med Showgrupp 1 i kategori B.

TID (ht2021) Showgrupp 1 + Showensemble 1: 

Tisdagar kl.17:40-18:50

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och skall kombineras med kursen Showgrupp 1 inom kategori B.

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.