Showgrupp 2

Showgrupp 2

Showgrupp 2 – är kursen för dig som går i årskurs 7 och uppåt som tycker om att sjunga, dansa och/eller spela teater. Kursen skall kombineras med Showensemble 2 i kategori C.

TID (ht2021) Showgrupp 2 + Showensemble 2: 

Tisdagar kl.18:55-20:00

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och skall kombineras med kursen Showensemble 2 inom kategori C.

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.