Studioartist

StudioArtist

Att sjunga live på en scen skiljer sig väldigt mycket från att sjunga i studio.
Kursen Studioartist är en gruppkurs med 100% fokus på sång i professionell studio och sker i block efter överenskommelse.

Eleven väljer enskilt ut varsin låt som man önskar göra en professionell inspelning av under ledning av musikproducent. Eleven deltar i hela studioprocessen och får utöver att arbeta med sin sång även en bra inblick i hur man arbetar med sång i inspelningssammanhang. Kursen resulterar i en professionell demo.

Studioartist är en kurs som kan läggas till för Popskolans elever som samtidigt är inskrivna på kursen Solosång. Du behöver också gå i högstadiet eller gymnasiet eller ha motsvarande ålder. 

 
Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori A och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.