Tvärflöjt

Tvärflöjt är ett blåsinstrument. På Popskolan använder vi oss av både noter och gehörsbaserad undervisning. Du kommer att få lära dig att improvisera, möjlighet att spela i grupp och får en grundläggande förståelse för hur musiken är uppbyggd.

Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.