Ukulele

Ukulele på Popskolan

Ukulelen har blivit populär igen. Beatles gjorde det, Elvis Costello också. Ukulele är ett instrument som i mångas öron förknippas med Hawaii, men instrumentet kommer ursprungligen från Portugal.

Fokus i kursen ligger på ackordspel och komp. Undervisningen anpassas efter den musikaliska nivå eleven befinner sig på.

Kombinationer

Kursen kan kombineras med en kurs inom kategori B och en kurs inom kategori C

Subventionerad undervisning gäller för
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Om du är berättigad till subventionerad undervisning skall anmälan ske via Österåker Kommuns kundvalssystem för musik av vårdnadshavare eller myndig elev.