Popskolans värdegrund

Trygghet

Lugn, trygg och kreativ arbetsmiljö.  Gott bemötande av kunnig personal.  Aktivt arbete mot all slags kränkningar, störande beteenden och nolltollerans mot mobbning. Genuint intresse och aktivt arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter, behov och mål, individuellt upplägg för varje elev.  Vara goda förebilder. Förebygga konflikter vid ensemblespel och andra gruppsituationer genom struktur och visualisering.

Respekt

Bli lyssnad på och kunna vara den man är. Visa respekt för sin individualitet och för allas olikheter. Få ett individuellt pedagogiskt upplägg som man klarar av och som är utvecklande. Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå på Popskolan.

Engagemang

Vara omgiven av aktivt engagerad och kunnig personal som är genuint intresserad av varje elevs individuella utveckling. Personalen söker ständigt nya kunskaper och utmaningar för att än bättre kunna förstå och hjälpa varje enskild elev utifrån dennes behov om mål. Personal som tillsammans med elev och kollegor söker den bästa vägen för varje elevs måluppfyllelse.

Ansvar

Personalen ska känna ansvar för lärandet och lusten för lärandet. De ska också känna ansvar för varje elevs lärande och utveckling. Gemensamt har vi ansvar för att se till att miljön är tillgänglig för alla, att personalen och eleverna trivs samt att vi bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ständigt utvecklas.

Vi ska tillhandahålla en individanpassad pedagogik. Vi ska även aktivt dokumentera och diskutera händelser för att förbättra och utvärdera våra metoder.

Vi har också ett ansvar att visa medmänsklighet, vara inkännande samt närvarande i verksamheten.